Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor ("allmänna villkoren" eller "villkoren") gäller mellan OK Sherlock AB ("vi", "vår", "företaget", eller "OK Sherlock") och kunder ("du", "dig", "kunden") som köper eller beställer företagets produkt(er).

1. Produkten

1.1 Innehåll. Vi skickar, via post, ett nytt brev varje vecka innehållande text och eventuella dokument, trycksaker, kartor, lappar och andra saker relaterade till det övergripande mysteriet som utgör vår produkt.

1.2 Kostnad. Priset för produkten ska tydligt meddelas kunden via hemsidan.

1.3 Tidsperiod. Vi binder oss, givet giltig betalning, att leverera innehåll tills dess att det som utgör hela mysterieperioden är fullbordad, enligt information som tydligt beskrivits vid beställning av produkten.

1.4 Posten. Vi skickar alla brev till den adress du själv uppger via vår hemsida, via Postnord. Eventuella brister i leverans som kan spåras till posthanteringen, är bortom vårt ansvar, men kan komma att gottgöras med nya utskick efter skälig felanmälning.

2. Beställning

2.1 Registrering. För att ta del av företagets produkt måste du beställa produkten via företagets hemsida och ange korrekt namn, adress och betaluppgifter.

2.2 Betalning. Vi erfordrar ett giltigt betalningsmedel i förskott.

2.3 Avbeställning och återbetalning. Har betalning gjorts förbehåller vi oss rätten att inte betala tillbaka förrän vi undersökt ärendet och funnit skälig anledning till avbeställning, så som trovärdig missnöjdhet med kvalitet, såväl fysisk som innehållsmässig.

2.4 Refusering. Du godkänner att vi kan neka dig som kund, och spärra dig från att skapa eller logga in på ditt konto på hemsidan.

3. Kundens ansvar

3.1 Osäkerhet. Kunden ansvarar själv för att ta del av information om produkten, kostnad och villkor mellan kunden och företaget. Uppstår osäkerhet kring något relaterat till produkten, är det kundens ansvar att skaffa relevant information, till exempel genom email, innan slutet avtal.

3.2 Fysiska skador på produkten. Kunden själv ansvarar för att dokumentera skador som uppkommit på utskicken och meddela oss. Vi förbehåller rätten att inte göra ett nytt utskick om vi anser att skadorna inte är tillräckligt allvarliga.

4. Datalagring

4.1 Kortuppgifter. Företaget ansvarar för, i enlighet med gällande lagstiftning och PCI-standard, att inte låta kundens kontokortsuppgifter nudda dess servrar, eller lagra dem i dess databaser. Företaget ansvarar också för att välja en trovärdig tredje part att lagra dessa uppgifter.

4.2 Andra uppgifter. Företaget ansvarar för att lagra kundens uppgifter i enlighet med EU:s GDPR-lagstiftning.

5. Ägande

5.1 Innehållet. Du godkänner att företaget äger innehållet i produkten till fullo, förutom just den fysiska kopia du erhållit. Du ska inte sälja vidare eller göra innehållet tillgängligt för allmänheten.